Wellicht heb je de berichtgeving van 6 mei 2020 gevolgd waarin een voornemen tot versoepeling van de anti-corona maatregelen is aangekondigd.

Op het eerste gezicht lijkt het alsof alles al direct (of erg snel) weer open zal gaan. Echter, de goede verstaander hoorde ook dat de premier een kanttekening bij het gehele spoorboekje plaatste. Namelijk dat de voorgenomen versoepeling pas door kan gaan als het virus níet opnieuw meer om zich heen gaat grijpen.

Nog lang niet alle maatregelen hebben al een einddatum en de “oude” voorwaarden blijven nog steeds onverkort van kracht:

 • Thuiswerken blijft waarschijnlijk het hele jaar nog de norm.
 • Anderhalve meter afstand houden,
 • Vaak handen wassen (20 seconden)
 • In je ellenboog hoesten en niezen.

Vandaag (7-5-2020) benadrukte hij dit nogmaals in de Tweede Kamer.
Hij waarschuwde dat nog niet vaststaat dat (o.a.) de terrassen op 1 juni opengaan. Het kabinet besluit namelijk pas één week van tevoren of dat door kan gaan. “Als het onverstandig is, doen we het niet”, zei hij in het debat met de Tweede Kamer. Hij noemt het ook “heel spannend” wat er de komende weken gaat gebeuren.
Één week voor 1 juni adviseren de deskundigen van het Outbreak Management Team  op basis van onder meer het aantal besmettingen en het aantal opnames op intensive-care afdelingen of het coronavirus voldoende onder controle is om de maatregelen verder te versoepelen.
(Bron: https://nos.nl/artikel/2333128-rutte-opengaan-terrassen-op-1-juni-staat-niet-vast.html)

Wat betekent dit concreet voor de Wieken?

 • Het beleid zoals tot op heden gevoerd wordt, blijft voorlopig gehandhaafd.
 • We volgen strikt de richtlijnen die Kabinet en RIVM (en de gemeente) ons opleggen en adviseren
 • ALS we verdere openstelling kunnen invoeren, dan zullen we dit ook volgens de nog steeds geldende normering doen:
  • De normering van anderhalve meter etc. zal leidend zijn;
  • Ook zal het aantal bezoekers aan een activiteit bepalend zijn

Het bestuur zal op korte termijn bijeenkomen en alle voorgenomen plannen van het kabinet gaan beoordelen op haalbaarheid binnen de Wieken.
Houdt onze website en Facebook-pagina in de gaten voor de verdere ontwikkelingen.

Tot slot:

 • Binnen de Wieken zul je de komende tijd wel activiteiten gaan waarnemen. De basisschool Avonturis die bij ons in het gebouw is gevestigd start namelijk – conform de richtlijnen van het kabinet – per 11 mei 2020 weer met lesgeven.
 • Ook heeft de Wieken op dringend verzoek van de Gezellehoek een ruimte (zaal 8) aan de school ter beschikking gesteld, zodat ook zij hun lesprogramma’s weer aan alle leerlingen aan kunnen bieden. De verbouwing van de school leidt namelijk tot een acuut ruimtegebrek, waardoor een deel van de leerlingen geen adequaat les zou kunnen krijgen. Voorlopig zal dit tot de zomervakantie gaan duren.

 

Houd moed en blijf gezond!!
Met vriendelijke groet,

Bestuur De Wieken