Hoe gaan we verder tot én na 1 juni 2020? 

 Om meteen met de eerste vraag te beginnen:
“De Wieken” blijft tot 1 juni gesloten voor alle activiteiten. 

 De basisscholen Avonturis en de Gezellehoek zijn – zoals al eerder gemeld – in de Wieken aanwezig en bieden hun lesprogramma’s weer aan hun leerlingen aan. Voor de Gezellehoek geldt deze tijdelijke huisvesting tot de zomervakantie. 

 Het bestuur ontving namens het college van B&W van wethouder Inge Raaijmakers de volgende mededeling: 

   •  “Wijk- en buurthuizen kunnen vanaf 1 juni open. Feitelijk gelden voor de buurthuizen dezelfde richtlijnen als voor de horeca dus:
    afstand van 1,5 m houden
   • Max 30 personen inclusief vrijwilligers/ professionals etc. Dus geen 30 bezoekers als er ook anderen zijn.
     

Verder vraagt de gemeente wél aandacht voor het feit dat veel bezoekers van buurthuizen kwetsbaar zijn en onder de risicogroep kunnen vallen. Ik heb de afgelopen dagen een aantal protocollen voorbij zien komen. Wij zullen daarnaar kijken en eventueel met een aanvullend advies komen.”  

De al bekende maatregelen blijven dus nog steeds van kracht:

 • Anderhalve meter afstand houden,  
 • Vaak handen wassen (20 seconden) 
 • In je elleboog hoesten en niezen. 

 Wat betekent dit concreet voor de Wieken na 1 juni 2020? 

 1. De eis van 1,5 meter afstand houden én een maximale bezetting van 30 personen in het gehele gebouw (!) is een opgave die ons voor serieuze uitdagingen plaatst.
 2. Allereerst kunnen we de 1,5 meter bij de groepen die we in huis hebben op dit moment niet garanderen. Immers, 2 lokalen zijn al bezet (7 & 8) en bestemd voor de beide scholen die nu (al dan niet tijdelijk) worden gehuisvest binnen de Wieken.
 3. De opstart zal na 1-6-2020 (afhankelijk van het feit of er wel of geen nieuwe beperkingen worden opgelegd tot die tijd) zeer gefaseerd zijn. Hierbij willen we als bestuur de nadruk leggen op een beperkt aantal activiteiten die ook onder het kopje “zorg” vallen.Denk hierbij aan de GGZ. Binnen de Wieken zijn er 4 groeperingen die (in het kader van dag begeleiding en speciale opvang & zorg) in Wieken ruimtes gebruiken. Daar willen we mee gaan starten. De reden daarvoor is dat dit overzichtelijk is (vaste grootte en tijden) en zij vaste ruimtes gebruiken.  

   

Daarnaast willen we kijken of er ook ruimte is voor ontspanning in de vorm van biljartactiviteiten. Daarbij zullen wel stringente regels gaan gelden voor de biljarters.  

De regels voor de biljartactiviteiten zijn als volgt: 

 • spelen mag uitsluitend op basis van reservering 
 • reserveren kan via de beheerder: tel. 0165-853555 
 • kom niet van tevoren maar uitsluitend op het tijdstip dat u wordt verwacht 
 • als uw voorgangers onverhoopt nog niet klaar zijn met inpakken van hun spullen dan kunt u wachten aan een tafel de beheerder u toe zal wijzen 
 • maximaal 2 personen tegelijk aan een biljarttafel 
 • biljarten vindt slechts plaats aan de achterste 2 biljarts 
 • maximale duur per 2 spelers dat er gespeeld wordt is 1 (één) uur 
 • geen toeschouwers toegestaan 
 • de beheerder geeft een signaal wanneer de speeltijd voorbij is (1 uur minus 5 minuten om in te pakken) 
 • consumpties worden op een aparte tafel/ serveerwagen gebracht. De spelers nemen deze daar zelf vanaf.  
 • betaling geschiedt per biljart met GEPAST geld  

Als alle genoemde groepen aanwezig zijn, inclusief de scholen en alle vrijwilligers/ professionals, dan naderen we al heel snel het aantal van 30 personen  

Muziekgroepen & Koren. 

We volgen hiervoor de richtlijnen van het RVIM maar kijken ook naar de aanbevelingen van de KNMO. 

Minister Van Engelshoven (OCW) geeft nadrukkelijk het volgende aan:  

“Muziekscholen blijven nog onder het verbod op samenkomsten vallen. Dat geldt ook voor koren en toneelclubs. Daar wordt weer naar gekeken als we een volgend moment van besluitvorming hebben.  

 Het verbod op samenkomsten (dus groepslessen) blijft tot en met 19 mei 2020 aanstaande onverminderd van kracht. Het verbod blijft dus van toepassing op de groepsactiviteiten van muziekscholen, koren, muziekverenigingen en dergelijke. Een verdere versoepeling per 20 mei 2020 is eventueel mogelijk op basis van een advies van het Outbreak Managent Team (OMT), een besluit van het kabinet en indien er een protocol aanwezig is. 

 Bron: https://www.cultuurconnectie.nl/blijf-op-de-hoogte/nieuwsbrieven/q/nid/608 

Deze lijn volgend vinden we het als bestuur nog niet verantwoord om koren, muziek- en dansgroepen thans te laten starten. 

In de periode tot 1 juli 2020 zal de Wieken in de avond gesloten zijn.  

We zijn ons terdege bewust van de impact die deze beslissing met zich meebrengt. Ook realiseren we ons dat het voor sommigen van u een grote teleurstelling zal zijn. Maar we willen en kunnen geen stappen zetten die we niet verantwoord achten op basis van alle beschikbare informatie en richtlijnen die we hebben. 

Tenslotte is door het gemeentebestuur niet voor niets bijzondere aandacht gevraagd voor het feit dat veel bezoekers van buurthuizen kwetsbaar zijn en onder de risicogroep kunnen vallen.
We hopen dat we na 1 juli 2020 meer ruimte kunnen creëren. Maar realiseert u zich alstublieft dat de bepalende factor zal zijn of iedereen de norm van 1,5 meter kan aanhouden bij de activiteiten die zij uitvoeren.
Natuurlijk staat of valt alles met de beslissingen van het Kabinet en het RIVM voor de periode na 1 juni 2020. Dat horen we in de laatste week van mei 2020. 

Houd moed en blijf gezond!! 

Met vriendelijke groet,
Bestuur De Wieken 

https://dewiekenroosendaal.nl
https://www.facebook.com/wijkhuisdewiekenroosendaal/
bestuur@dewiekenroosendaal.nl