Het bestuur van “de Wieken” heeft besloten om per 1 juli de openstelling te verruimen.
Daarbij hanteren we als limiet het aantal personen die we als wijkhuis de Wieken kunnen huisvesten op basis van de standaardnorm van 1,5 meter afstand tot elkaar.
In de toelichtingen onder nummer 2 (twee) kunt u zien hoeveel personen er per lokaal mogen zijn.
Het protocol blijft onverminderd van kracht waar het aanwijzingen, uitleg en maatregelen betreft.
Het protocol is op 29-07-2020 aangepast

Ook de ouderen (die volgens het RIVM onder de risicogroep vallen) zijn weer van harte welkom. Wel graag reserveren.
Zorg dat u alle richtlijnen volgt en bij twijfel … volg de adviezen van het RIVM op.

Met vriendelijke groet,
het bestuur en alle medewerkers
van Wijkhuis de Wieken

Lees meer in het Protocol openstelling de Wieken vanaf 29-juli 2020.

Klik hieronder op een regel waarover u meer informatie wilt:

01.)        Nieuwe regels per 1 juli 2020 in eenvoudige taal
02.)        Aantal bezoekers per ruimte, zoals vastgesteld door het bestuur.
03.)        Regels voor Brigde.
04.)        Regels voor Koren.
05.)        Regels Koninklijke Nederlandse Biljart Bond KNBB
06.)        Regels voor sporters en dansers
07.)        Richtlijn & Dagbesteding en Dagopvang ouderen
08.)        Noodverordening Covid Regionale veiligheidscoördinator d.d. 19 juni 2020
09.)        Algemene Corona maatregelen per 01-07-2020