Helaas is het organisatorisch nog niet mogelijk om de zaterdagavond bingo direct aansluitend aan het etentje te organiseren.
Wanneer we dit weer kunnen doen dna melden we dit op onze website.