AANPASSING PROTOCOL
WIJKHUIS DE WIEKEN 

Het bestuur van de Wieken heeft op basis van de richtlijnen van het kabinet en het RIVM van 28 september 2020 de volgende besluiten genomen en deze zullen per direct ingaan:

  • Na 21.00 uur zullen er geen bezoekers meer worden toegelaten tot het wijkhuis;
  • Om 21.30 uur dienen alle activiteiten beëindigd te zijn;
  • Om 22.00 uur dienen alle bezoekers het Wijkhuis te hebben verlaten.
  • Per ruimte mogen maximaal 30 personen verblijven.
    • Dit is inclusief kinderen,
    • Dit is exclusief personeel.

Onverminderd blijft de standaardnorm van 1,5 meter afstand tot elkaar gelden.

Over het aantal personen per ruimte wordt geen discussie gevoerd! Het aantal personen per ruimte is door het bestuur vastgesteld op basis van diverse (per lokaal verschillende) omstandigheden, zoals de oppervlakte van de ruimte en het aanwezige meubilair.
Het aantal personen dat per ruimte wordt toegelaten, zal strikt worden gehanteerd. 

Activiteiten kunnen uitsluitend plaatsvinden op basis van reservering vooraf. 
De reservering dient per e-mail te worden gedaan & vanuit het wijkbedrijf te zijn bevestigd. 

Het eerdere protocol (klik hier) blijft onverminderd van kracht, waar het de aanwijzingen, uitleg en maatregelen betreft, echter de aanpassingen zoals hierboven vermeld, zijn per direct bindend.

Informatie die door u bij derden is opgehaald, verandert onze richtlijnen niet. Ons protocol is leidend. Het bestuur heeft een eigen verantwoordelijkheid en heeft de nu doorgevoerde aanpassingen op basis van die verantwoordelijkheid vastgesteld.   

Het niet opvolgen van de aanwijzingen en richtlijnen kan leiden tot verwijdering uit en het weigeren van de toegang tot de Wieken voor korte of lange tijd. 

Het bestuur houdt zich het recht voor om, indien zij dit noodzakelijk acht, de maatregelen aan te passen of terug te draaien. Dit zal zeker het geval zijn als er door de landelijke of lokale overheid een verscherpt beleid wordt afgekondigd of zich andere bijzondere situaties voordoen. 

Informatiebronnen
Om te kunnen inspelen op de meest recente richtlijnen, informatie en ontwikkelingen is bij het opstellen van dit protocol gebruik gemaakt van informatie zoals door de overheid verstrekt.
Klik hier voor de informatiepagina.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Wijkbedrijf de Wieken.