Het landelijk beleid (klik hier om dit te lezen) over de bestrijding van verdere verspreiding van corona bepaalt op dit moment voor de horeca dat er in één ruimte maximaal 30 personen (inclusief kinderen, maar exclusief personeel) mogen verblijven.

Als wijkhuis hebben we hierop ingespeeld, ook vanwege het bericht dat wij hierover op 29-09-2020 vanuit de gemeente hebben ontvangen. Hierin werd dit landelijke beleid ook bevestigd, namelijk maximaal 30 personen per ruimte.

We hebben u als huurders/gebruiker direct per e-mail en via de website (klik hier voor bericht) op de hoogte gebracht van wat deze nieuwe maatregelen betekenen voor De Wieken.

Echter, vandaag ontvingen alle wijk- en buurthuizen van de gemeente Roosendaal opnieuw een mail.
De boodschap is nu dat – in weerwil van het bericht van 29-09-2020 – de eerdere regel (van max. 30 personen per ruimte) op advies van het Corona crisisteam van de gemeente Roosendaal op dit punt dus is aangescherpt. De andere al gemelde punten blijven ook gewoon van kracht.

Per direct mogen er in de wijk- en buurthuizen niet meer dan 30 personen aanwezig zijn!
Voor de Wieken, de huurders, gebruikers en bezoekers betekent dit dat er opnieuw erg veel zal veranderen.

Dit geldt niet alleen voor groepen die groter zijn dan 30 personen, maar ook wanneer op een avond meerdere groepen tegelijk aanwezig (zouden) zijn en het totale aantal aanwezigen daarmee eveneens boven het aantal van 30 personen (zou) uitkomen.

Op dit moment zijn we als bestuur aan het bekijken hoe nu verder te gaan.
Houdt alstublieft onze website goed in de gaten voor de meest recente informatie. 

Zo snel als mogelijk zullen wij u in kennis stellen van onze nieuwe of aangepaste maatregelen. We vertrouwen op uw begrip en uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Wieken.