Roosendaal, 14 oktober 2020.

Beste gebruikers van de Wieken.

In aanvulling op de mail en de publicatie op onze website op 13 oktober 2020 kan het bestuur u melden dat er vandaag overleg is geweest met de gemeente en een delegatie van de overige Wijkhuizen.

Op basis van dat overleg is het besluit genomen om wijkhuis de Wieken vanavond na 22.00 uur voor een periode van tenminste 4 weken te sluiten.
Een besluit wat recht doet aan de kern van dat wat het kabinet gisteren aankondigde. Namelijk het terugdringen van ALLE contactmomenten en ALLE reis- en verplaatsingsbewegingen om op die manier verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Ook al heb je als wijkhuis alle mogelijke maatregelen genomen om verspreiding te voorkomen, door open te blijven vinden er tóch contact en reis- en verplaatsingsbewegingen plaats.
Hoe goed we alles ook hebben ingericht, een 100% garantie dat er geen besmetting plaats zal vinden, is simpelweg niet te geven.

De enige twee uitzonderingen op de algehele sluiting vormen basisschool “Avonturis” en Diagnovum (de prikdienst).
De basisscholen vallen namelijk geheel buiten de door het kabinet aangekondigde beperkingen.
Voor Diagnovum – de bloedprikdienst – die noodzakelijke medische zorg biedt is besloten dat zij gewoon op dinsdag en donderdag nog aanwezig kunnen zijn.

Als bestuur realiseren we ons uiteraard dat sluiting een drastische maatregel is. Maar we staan achter dit besluit.
Simpelweg omdat we ook onze verantwoordelijkheid voelen en nemen voor wat betreft de gezondheid van onze bezoekers.

Wij hopen op uw begrip en steun in deze – voor u en ons – bijzondere en moeilijke tijden.
Iedereen die een mail heeft gestuurd met vragen over de openstelling en of afmeldingen verzoeken wij om deze publicatie als aanvullende informatie en/of als antwoord op de gestelde vragen te beschouwen.

Houd onze website in de gaten voor nadere informatie. Zodra we nieuws te melden hebben zullen we u daarvan op de hoogte stellen.
Alle voorgaande berichten m.b.t. Corona zijn terug te vinden op onze nieuwspagina (klik hier).

Maar het belangrijkste van alles….

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Wijkbedrijf de wieken.

Informatiebronnen:
1.) Persconferentie coronavirus 13 oktober in eenvoudige taal
2.) Risiconiveaus en maatregelen COVID-19
3.) Routekaart van de risico’s
4.) Gedeeltelijke lockdown