Roosendaal, 30 oktober 2020.

Beste gebruikers van de Wieken.

In aanvulling op de publicatie op onze website van 14 oktober 2020 kan het bestuur u melden dat er vandaag weer overleg is geweest met de gemeente en de overige Wijkhuizen.

Op basis van dat overleg blijft de Wieken vanavond gesloten.
Een besluit wat recht doet aan de kern van dat wat het kabinet gisteren aankondigde. Namelijk het terugdringen van ALLE contactmomenten en ALLE reis- en verplaatsingsbewegingen om op die manier verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

De enige twee uitzonderingen op de algehele sluiting vormen basisschool “Avonturis” en Diagnovum (de prikdienst).
De basisscholen vallen namelijk geheel buiten de door het kabinet aangekondigde beperkingen.
Voor Diagnovum – de bloedprikdienst – die noodzakelijke medische/psychische zorg biedt is besloten dat zij gewoon op dinsdag en donderdag nog aanwezig kunnen zijn.
Ook kan daar op korte termijn wellicht nog een andere activiteit bijkomen die eveneens onder noodzakelijke medische/psychische zorg valt.

Samen met de gemeente en WijZijn traverse zijn de buurthuizen aan het verkennen op welke verantwoorde manier we weer (deels) kunnen heropenen.
Uiteraard moeten alle afgekondigde regels daarbij in acht worden genomen.

Na de aankomende persconferentie zullen alle wijkhuizen en de gemeente weer een gezamenlijk overleg hebben.
Daarna berichten we u weer over de stand van zaken,

Wij hopen op uw begrip en steun in deze – voor u en ons – bijzondere en moeilijke tijden.

Houd onze website in de gaten voor nadere informatie. Zodra we nieuws te melden hebben zullen we u daarvan op de hoogte stellen.
Alle voorgaande berichten m.b.t. Corona zijn terug te vinden op onze nieuwspagina (klik hier).

Maar het belangrijkste van alles….

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Wijkbedrijf de wieken.

Informatiebronnen:
1.) Persconferentie coronavirus 13 oktober in eenvoudige taal
2.) Risiconiveaus en maatregelen COVID-19
3.) Routekaart van de risico’s
4.) Gedeeltelijke lockdown