Laten we nog even volhouden!!

Het risico om besmet te raken blijft hoog dus het volhouden van de maatregelen is cruciaal. Daarom gelden strengere regels van 4 november 2020 (22.00 uur) tot en met 18 november 2020 vanuit het kabinet strengere regels.
Als wijkhuis begrijpen we heel erg goed dat dit een (extra) belasting is voor veel mensen. Met name ouderen, eenzamen en andere kwetsbare groepen in ons gebied snakken er weer naar om even dat bakkie koffie te komen doen, de krant te lezen, een praatje te maken. Maar ook zijn er groepen die ernaar snakken om weer samen te kaarten; muziek te maken; te zingen; te dansen etc.

Maar we zijn als bestuur van mening dat dit op korte termijn nog niet kan en dat we allemaal (SAMEN) nog even moeten volhouden. Volgende week – of zoveel eerder als er nieuws te melden is – volgt op deze website weer een update.

Wat kunnen we er samen aan doen?
> Door het aantal contactmomenten én onnodige verplaatsingen (bijvoorbeeld “gezellig winkelen”) verder te beperken, verkleinen we op heel veel plaatsen, waar het risico op overdracht van het virus nu nog het grootst is, de kans op overdragen van het virus.
> Het motto voor de komende 2 weken is: blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd niet-noodzakelijke verplaatsingen en contacten.
> Testen bij klachten.
> Drukke plaatsen vermijden en afstand houden.

Voor wie doe je het?
> Voor jezelf; voor iedereen die je lief is, maar ook voor die andere onbekende die je niet ziek wilt laten worden/maken.
> Maar ook voor die winkeliers die open willen blijven en voor de horeca die er naar snakt om weer open te kunnen gaan.

Vanaf 19 november gaan we als alles goed gaat terug naar de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober j.l. Medio december beoordeelt het kabinet dan wat er voor de periode daarna mogelijk is.
Laten we er dus samen voor zorgen dat de vermindering van het aantal besmettingen, maar ook de druk op de gewone zorg vermindert is, waardoor de maatregelen heroverwogen kunnen worden en het weer een beetje normaal mag/kan worden.

Blijf dus zoveel mogelijk thuis!

Houd onze website in de gaten voor nadere informatie. Zodra we nieuws te melden hebben zullen we u daarvan op de hoogte stellen.
Alle voorgaande berichten m.b.t. Corona zijn terug te vinden op onze nieuwspagina (klik hier).

Maar het belangrijkste van alles….

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Wijkbedrijf de wieken.

Informatiebronnen:  Klik hier