Wat fijn om in BN DE STEM de te lezen dat er zoveel initiatieven zijn in Roosendaal voor kwetsbare Roosendalers, zoals onder andere in het Huis van de Westrand.

Maar ook in andere Wijkhuizen zijn dit soort activiteiten.
Activiteiten, die bedoeld zijn om de eenzaamheid te doorbreken, om de kwetsbare medeburgers weer even dat steuntje in de rug te geven.
Ook in wijkhuis de Wieken zijn (& worden) dergelijke activiteiten georganiseerd.

Vanwege alle maatregelen zijn dat besloten activiteiten met een maximumaantal deelnemers, maar daarom niet minder belangrijk voor hen die daaraan deelnemen.
Het gebaar doet hen enorm goed; het geeft hen even dat momentje van “niet alleen, er even tussenuit, even de gedachten verzetten.”

Waar de een wordt bezocht door BN de Stem – gelukkig dat zij deze goede initiatieven in beeld brengen – wordt de ander, de Wieken, bezocht door de politie.
Bezocht door de politie omdat ze een melding ontvingen dat er een feestje aan de gang was in de Wieken op vrijdag de 18e.
Gelukkig bleek al snel dat deze melding vals was, en nadat duidelijk werd dat deze activiteit rechtmatig was, gingen zij weer op weg.
De aanwezigen gaven allemaal aan dat het een geweldig gebaar was van het wijkhuis om zich geheel belangeloos zich in te zetten voor kwetsbare Roosendalers.

Ook op de 26e sluit de Wieken aan bij het organiseren van de Kerstlunch, georganiseerd door de gemeente Roosendaal voor de kwetsbare medeburgers.
En daarna zullen we, zoveel als binnen ons vermogen ligt, activiteiten blijven organiseren die vallen onder de richtlijnen van het Ministerie van WvS.
Juist om de kwetsbaren uit de samenleving in deze moeilijke tijden, en daar vallen niet enkel de ouderen onder, vooruit te helpen en te steunen.

“Voor en door de wijk is “het motto van de Wieken, maar in deze tijden past “samen krijgen we corona en kwetsbaarheid eronder” wellicht beter.

Het bestuur van wijkhuis de Wieken wenst iedereen bijzonder mooie, warme, liefdevolle en gezegende Kerstdagen toe met daarbij de uitdrukkelijke wens dat we in 2021 meer mogen komen tot een “normale” samenleving waarbij we elkaar weer frank en vrij kunnen ontmoeten zonder beperkingen.