Beste huurders/bezoekers van De Wieken,

Wij begrijpen dat vele bezoekers het als een veilig gevoel ervaren dat er gecontroleerd wordt op het CTB. Het bestuur van De Wieken deelt deze mening.
Echter op aangeven van de Gemeente Roosendaal mogen wij deze controle niet meer uitvoeren.
Daarom heeft het bestuur van De Wieken de regels aangepast.

Dan blijven de onderstaande regels nu van kracht:

  • Het dragen van een mondkapje is verplicht bij binnenkomst in en het verplaatsen binnen het wijkhuis.
  • Bij binnenkomst bent u verplicht de handen te desinfecteren.
  • Het wijkhuis sluit om 00.00 uur. Iedereen moet dan het wijkhuis hebben verlaten.

Het bestuur vraagt alle huurders /bezoekers of ze willen aangeven wel of geen gebruik willen maken van De Wieken en met hoeveel personen, zodat we kunnen monitoren hoeveel bezoekers er aanwezig zullen zijn.

Wij verwachten woensdag of donderdag nog aanvullende regels te krijgen van de gemeente.
Zodra deze bekend zijn zal het bestuur overleggen of zij het op basis van bovenstaande verantwoord vindt om open te blijven.
Het spreekt voor zich dat u zo spoedig mogelijk hieromtrent een mail kan verwachten.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Petra Jurgens
Beheerder / Penningmeester
Wijkbedrijf De Wieken