Het bestuur van wijkhuis “De Wieken” heeft een protocol opgesteld voor het open gaan voor statische activiteiten vanaf 1 juli 2020. Hieronder staan de kernpunten van het protocol weergegeven. Het volledige protocol is als bijlage per mail verzonden naar alle huurders....

Lees meer