Deze huisregels zijn vastgesteld door het bestuur in haar vergadering van 18 september 2020.

 

 • Wij behandelen alle bezoekers en medewerkers in gelijke gevallen ook gelijk.
 • Wij discrimineren niemand wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook. (zie artikel 1 van de grondwet).
 • Wij laten ongewenste handtastelijkheden, bedreigingen, geestelijk en/of fysiek geweld achterwege.
 • Wanneer iemand schade aanbrengt aan het gebouw en/of inventaris van het wijkhuis, en diefstal van inventaris dan neemt de veroorzaker c.q. veroorzakers de verantwoordelijkheid hiervoor. Bij diefstal wordt altijd aangifte gedaan.
 • Wij roken niet in het wijkhuis. Buiten het gebouw is een aangewezen plaats waar wel gerookt mag worden.
 • Wij gebruiken de nooduitgangen niet als reguliere in en uitgang, omdat deze te allen tijde bereikbaar moeten zijn.
 • Wij stallen onze fietsen, brommers en scooters buiten op de daartoe bestemde plaatsen.
 • Wij dragen er zorg voor elke gehuurde of gebruikte ruimte afvalvrij en veegvrij achter te laten.
 • Onze huisdieren mogen in de openbare ruimte wanneer ze aangelijnd zijn.
 • Wij kunnen het Wijkbedrijf niet aansprakelijk stellen voor het verlies, diefstal en/of beschadiging van onze persoonlijke eigendommen.
 • Wij mogen meegebrachte etenswaren nuttigen in de openbare ruimte van het wijkhuis, wanneer we ook een betaalde consumptie gebruiken.
 • Wij gebruiken geen verdovende middelen en verhandelen ook geen van deze middelen in het wijkgebouw.
 • Aan personen onder de 18 jaar en aan bezoekers die onder invloed zijn, worden geen alcoholische dranken verstrekt. Ook bezoekers, die ouder zijn dan 18 jaar, verstrekken geen alcoholische dranken aan bezoekers onder de 18 Wanneer een medewerker van de Wieken om een legitimatie vraagt wordt die getoond. Wij houden ons ver van overmatig drankgebruik.
 • Wij spelen geen gok- en kaartspelen om geld.
 • Wij nemen geen glaswerk, serviesgoed en andere eigendommen van het wijkbedrijf mee naar buiten.
 • Wij veroorzaken geen hinderlijk lawaai en/of gedrag.
 • Wij houden ons aan de maatregelen van de medewerkers van het wijkhuis of het stichtingsbestuur om de goede gang van zaken te handhaven en/of te bevorderen.
 • Wanneer wij ons niet aan de aan de huisregels van het wijkhuis houden krijgen wij waarschuwing.
 • Na een tweede waarschuwing of een ernstige misdraging (ter beoordeling van het bestuur) zijn we niet meer welkom in het wijkhuis.
 • In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist het bestuur.